• Les entitats signants han presentat sengles documents amb al·legacions a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei 16/2017 amb propostes per aconseguir l’objectiu compartit de reducció d’emissions de CO2 sense que sigui necessari introduir un impost addicional al ja existent impost de circulació.

Barcelona, ​​2 d’octubre de 2019.- L’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC), la Federació Nacional de Concessionaris (Faconauto) així com Foment del Treball, la Federació Catalana de Vendedors de Vehicles a Motor (Fecavem) i el Col-legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, han traslladat sengles al·legacions i observacions sobre l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017 de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica elaborat per la Generalitat de Catalunya.

En aquest avantprojecte de llei, encara pendent d’aprovació, s’estipula l’establiment d’un impost addicional als impostos de matriculació i circulació, que fixa un pagament per part dels propietaris de vehicles a Catalunya en funció dels nivells d’emissió de CO2 dels seus automòbils. Els fabricants d’automòbils estan compromesos amb la reducció d’emissions de CO2 i amb l’objectiu de descarbonització del parc de la Unió Europea. No obstant això, després d’una avaluació del futur impacte d’aquest impost, les entitats signants consideren que perjudica el sector i a l’activitat econòmica de Catalunya ja que pot produir una sensible reducció de les matriculacions en el territori català.

Les entitats signants coincideixen que, en lloc d’una taxa addicional, la millor manera d’aconseguir aquest objectiu de reducció d’emissions de CO2 és transformar l’impost de circulació per afegir-hi veritables criteris mediambientals, enfocats a l’ús del vehicle i comuns en tots els territoris. D’aquesta manera, s’evitarien possibles distorsions en el mercat.

En aquesta proposta es planteja un únic impost sobre la base de les emissions de CO2 i en compliment de les normatives EURO, que marquen els límits d’emissió de gasos contaminants (NOx i partícules) en els vehicles. Aquest canvi en la fiscalitat no frena la compra de vehicles més nous i eficients, i penalitza aquells vehicles més contaminants, amb l’objectiu d’aconseguir una renovació progressiva del parc d’automòbils.

En les al·legacions presentades a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei 16/207, les entitats signants proposen que fins que sigui possible la modificació de l’impost de circulació, objectiu principal, aquest nou impost no ha d’afectar els vehicles nous proposant l’exempció pels vehicles més nous, d’almenys 4 o 5 anys d’antiguitat. Així mateix, es proposa que, de posar-se en funcionament finalment aquest impost, els seus ingressos han d’estar enfocats de forma integral a fomentar la renovació del parc.

Mario Armero, vicepresident executiu d’ANFAC ha assenyalat que «és fonamental establir les mesures i regulacions necessàries per assolir els objectius de descarbonització plantejats des de la Unió Europea, a través d’una modificació fiscal que permeti una progressiva renovació del parc automobilístic. Els vehicles més vells són els responsables de les majors emissions de CO2 i contaminants, de manera que és fonamental promoure  el seu desballestament. Les mesures fiscals han de ser plantejades amb una visió de conjunt i que responguin al gruix del problema a tot el territori «.

Així mateix, Marta Blázquez, vicepresidenta executiva de Faconauto, va afirmar que «el nou tribut no aconseguiria els objectius mediambientals que persegueix, ja que penalitza la possessió del cotxe, i no l’ús, carregant a més als catalans que, precisament, han adquirit vehicles més eficients. Alhora, no aborda el veritable problema mediambiental i de seguretat viària, que és l’antiguitat del parc. Avançar cap a la descarbonització passa en primer lloc per desballestar els cotxes vells. D’altra banda, el nou impost crea altres desigualtats territorials, ja que els conductors de Catalunya pagarien més que la resta per la possessió del seu vehicle «.

Per la seva banda, Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, ha indicat que «cal promoure la renovació del nostre parc automobilístic -que té més de dotze anys d’antiguitat- i contribuir alhora a la reducció d’emissions de CO2, però sense perjudicar un sector en plena transformació del model de negoci. Introduir més càrrega fiscal a Catalunya en absolut afavoreix l’economia quan el nostre objectiu és una fiscalitat més competitiva. En canvi, cal promoure un ús del vehicle més responsable i penalitzar els que més contaminen.

A més, la renovació del parc automobilístic contribuirà decisivament a la millora de la seguretat viària. Aconseguirem, doncs, al mateix temps dos objectius: reduir el CO2 i la sinistralitat «.

Igualment, Joan Blancafort, Secretari General de FECAVEM, va destacar «la necessitat de reformar l’impost de circulació i adequar-lo de manera que respongui eficaçment al problema derivat de les emissions mediambientals. A més, des que es va anunciar l’entrada en vigor d’aquest impost només a Catalunya, molts dels vehicles que abans es censaven a Catalunya, ara ja no ho fan. I això afecta -no només a la recaptació catalana- sinó a les empreses de Catalunya que els presten serveis. »